Dự án

Apartment project

Marina tower

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit en

CENTRAL AVENUE QUY NHƠN

CENTRAL AVENUE QUY NHƠN

CÔNG TY TNHH LAC VIỆT QUY NHƠN

LACVIET QUY NHON LTD.,

 

Tax code: 4101601999

Hanoi Office: No. 6, Phu Hau Quarter, Cat Tien Town, Phu Cat District, Binh Dinh Province.

Quy Nhon Office: No. 6, Phu Hau Quarter, Cat Tien Town, Phu Cat District, Binh Dinh Province.

ĐĂNG KÍ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN TỪ LẠC VIỆT

© 2022 Imperial Oasis - Điểm đến mới - New Integrated Destination trái tim thành phố đồng hành Quy Nhơn - Cát Tiến . Designed by Miko Tech

Your shopping cart (0 product)

Notice

mail icon 360

close